متن صفحه اصلی

دریانوردی و سفرهای دریایی از زمانی آغاز شد که کاشفان در جستجوی سرزمین های جدید و ناشناخته برای گسترده کردن قلمروها و ارضای کنجکاوی های خود به فکر در نوردیدن دریاها و کشفیات تازه افتادند. تعطیلات دریایی و سفر به مقاصد دور و نزدیک در اقیانوس ها و دریاهای آزاد بر روی شبه جزیره های مجلل و شناور از سال 1854 آغاز گردید. از جمله این شبه جزیره های شناور و مجلل کشتی های کروز هستند که با ارائه انواع خدمات لوکس، خاطراتی فراموش نشدنی و به یاد ماندنی را برای همسفران گرامی به ارمغان می آورد.